ओ३म् Úvod हिन्दी
हिन्दी
ऒ३म् English
English
Úvod ओ३म्

नमस्तेनमस्ते

Ček Árya Sabhá
Árjasamádž České republiky

Česká pobočka Árjasamádže byla založena dne 27.10.2006 v Dillí.


गायत्री मन्त्र10 principů Árjasamádže :

  1. Bůh (Íśvara) je prvotní zdroj veškerého pravdivého poznání a každé poznání se vychází z něj.
  2. Bůh (Íśvara) je Absolutní Bytí (sat), Absolutní Vědomí (čit) a Absolutní Blaženost (ánanda). Je: Beztvarý, Spravedlivý, Milosrdný, Nezrozený, Nekonečný, Neměnný, Bez počátku, Nesrovnatelný, Opora všeho, Všepronikající, Vševědoucí, Všemohoucí, Všudypřítomný, Věčný, Nesmrtelný, Nebojácný, Věčně svatý a Stvořitel Světa. Jenom on samotný je uctívání hoden.
  3. Védy jsou knihy pravého poznání. Nejdůležitější povinností každého Árju (= Ušlechtilého) je číst a vyučovat je, poslouchat je a recitovat je jiným.
  4. Každý by měl přijmout pravdu a zanechat nepravdy.
  5. Všechny skutky by měly být konány v souladu s Držmem, což je po patřičném zvážení, co je správné a co špatné.
  6. Prvotním úkolem Árjasamádže je činit dobro celému světu, podporou hmotného, duchovního a sociálního pokroku všech lidských bytostí.
  7. Ke všem lidem se má přistupovat s láskou, spravedlností a náležitým ohledem na jejich hodnotu.
  8. Neznalost, avidya, musí být rozptýlena a má být napomáháno uskutečnění pravého poznání, vidya.
  9. Člověk by se neměl uspokojovat vlastním prospěchem, ale měl by vyhledávat také prospěch pro jiné.
  10. Každý jeden by se měl podřídit pravidlům prospěchu společnosti, ale každý má osobní svobodu pro uskutečňování svého osobního prospěchu.


Svami Dayanand Sarasvati

Email:AryaSamaj@Seznam.CZ
  
ॐॐhttp://http://aryasamaj.sweb.cz/
 दयानन्द सरस्वती krnvantó višvam áryam
दयानन्द सरस्वतीÓM - učinit svět vznešeným
 ओ३म्  Praha  ओ३म्
 
  © कमलानन्द construct Kamalanand